Ds. A. Goedvree is zondagmorgen bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld (wijk Oost). In de bevestigingsdienst ging ds. P. Vernooij uit Lekkerkerk voor. Deze preekte over Jozua 5:13-15, met als thema: ”Nu ben Ik gekomen”. Ds. Goedvree werd bevestigd door ds. G. M. van Meijeren, predikant van wijk West.

In de middagdienst deed ds. Goedvree intrede vanuit Exodus 18:19-20 en Hand. 6:4. Het thema was: ”Een priesterlijk advies voor het profetisch ambt”. Voor de dienst werd de predikant toegesproken door wethouder W. Oosterwijk van de burgerlijke gemeente Nijkerk, ds. G. M. van Meijeren namens de classis Veluwe en werkgemeenschap en ouderling J. C. Pleizier namens de kerkenraad en de gemeente.

Foto CIP