Ds. N. A. Donselaar maakt niet langer deel uit van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK). Hij was predikant bij de Hersteld Hervormde kerk te Nijkerk. De predikant werd onlangs losgemaakt van het kerkverband en verbindt zich aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Per 15 januari is ds. Donselaar benoemd als predikant-geestelijk verzorger voor verpleeghuis Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk. Hij volgt daarmee ds. J. de Jong op, die vorig jaar oktober vanwege zijn emeritaat afscheid nam als pastor van de Lukaskapel. Het moderamen van de generale synode van de PKN heeft ds. Donselaar op 2 maart beroepbaar gesteld en preekbevoegdheid verleend. Dit betekent dat ds. Donselaar bevoegd én bereid is om in de eredienst voor te gaan.

De HHK is een bevindelijk-gereformeerd Nederlands kerkgenootschap, dat grotendeels bestaat uit leden van de Hervormde Kerk die wegens gewetensbezwaren buiten de fusie wilden blijven met de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk, die samen op 1 mei 2004 opgingen in de PKN. Voornaamste struikelblok was de aanvaarding van de belijdenisgeschriften van de PKN, waardoor naar inzicht van de bezwaarmakers de grondslag van de kerk zou veranderen.

Daarnaast is ds. Donselaar op dit moment bestuurslid van de Bond van Hervormde Zondagsscholen en eindredacteur van het blad BronverWIJSing.