Door de kantine van Veensche Boys scandeerden tientallen kelen zaterdagmiddag 12 januari de kreet: ‘Dickie bedankt, Dickie bedankt’.  Dick Schouten hing na twaalf jaar de voorzittershamer aan de wilgen en daarvoor werd luid geapplaudisseerd. 

 

Van de nieuwbakken voorzitter Jan van Leuveren ontving Dick Schouten een mooie bos bloemen. Schouten was, inclusief zijn taken als secretaris twintig jaar verbonden aan het bestuur van Veensche Boys. Hij gaat de komende maanden niet op zijn lauweren rusten, maar gaat zich nog intensief bezighouden met het privatiseringsproces van de vier voetbalverenigingen in de gemeente Nijkerk. 

Tekst: Kees van den Heuvel
Foto’s: Kees van den Heuvel en Aalt Guliker