Ten behoeve van het organiseren van het regioprogramma op Koningsdag in Amersfoort wordt vanuit de gemeente Nijkerk een bedrag van 16.000 euro aan Amersfoort ter beschikking gesteld. Voor PRO21-raadslid Linda de Wals aanleiding om vragen te stellen. Hebben de inwoners van Nijkerk baat bij het beschikbaar stellen van dit bedrag en zo ja, is dit wel helder gecommuniceerd?

‘Naast de algemene maatschappelijke waarde als nationale feestdag biedt deze viering van Koningsdag een goede gelegenheid om onze gemeente op regionaal en landelijk niveau onder de aandacht te brengen. Zo valt in de raadsinformatiebrief te lezen.

Voor informatie werd verwezen naar de gelegenheidswebsite voor Koningsdag van Amersfoort. Via die website is een YouTube filmpje te zien. Daarin wordt kort de toren van Nijkerk getoond. Verder is op de website door het aanklikken van de pagina’s ‘regio Amersfoort’ en ‘bezienswaardigheden’ een verwijzing te vinden naar Nijkerk: Wijngaard Aan de Brede Beek en museum Nijkerk worden daar onder de aandacht gebracht.

PRO21 gaat er vanuit dat zorgvuldig met de gemeentelijke financiën wordt omgegaan. 16.000 euro lijkt op de totale gemeentebegroting misschien niet veel, maar het blijft een fors bedrag. Op dit moment is niet helemaal helder hoe ook de inwoners van Nijkerk hier voordeel van hebben.

PRO21 wil daarom graag een nadere toelichting: welke baten zijn te verwachten vanuit deze investering? Welke visie, welk idee zit erachter? Welk doel wil de gemeente Nijkerk bereiken door dit geld zo te besteden? En is in redelijkheid te verwachten dat dat doel met deze investering behaald wordt? Is dit wel het juiste middel?’, aldus Linda de Wals.

Burgemeester Renkema stelt in een antwoord dat de gevraagde middelen op hun plaats zijn. Nijkerk en daarmee alle regiogemeenten krijgen in twintig minuten tijd om de stad via een regioquiz te promoten. Het effect is wellicht nu nog lastig te meten, maar de 16.000 euro is goed besteed.  Er wordt straks in één van de doorgaans drukst bekeken televisieprogramma volop aandacht besteed aan Nijkerk.

 

Kees van den Heuvel