Bij de Atletiekvereniging Nijkerk (AVN) wordt een aantal faciliteiten vervangen en twee extra lichtmasten aangebracht. De vervanging geldt voor de technische onderdelen verspringen, hoogspringen, discuswerpen en kogelstoten. De werkzaamheden beginnen rond augustus. In totaal is met deze vervanging een investering gemoeid van ongeveer 230.000 euro.  

 

De Atletiekvereniging is de laatste jaren flink gegroeid in ledenaantal. Op 1 januari 2014 had de club nog 224 leden. Per 1 januari 2019 gaat het om 325 leden, waarvan ca. l25 jeugdleden. Daarnaast zijn er ca. 45 triatlonleden, 120 runners, 20 Nordic walking en 15 leden met een lichamelijke of verstandelijke beperking. De AVN heeft de afgelopen jaren al veel zelf geïnvesteerd in de accommodaties. In 2012 heeft de vereniging zelf de nieuwe asfaltlaag van de atletiekbaan bekostigd. Ook twee lichtmasten heeft de AVN zelf gefinancierd in het verleden. Echter, het blijkt dat de accommodatie nog altijd onvoldoende is verlicht, waardoor de extra lichtmasten nodig zijn.

Het is bekend dat voor het gebied Luxool plannen bestaan om er waarschijnlijk andere functies aan te geven, maar de situatie bij de Atletiekvereniging Nijkerk is zo acuut dat nu al direct de investering nodig was.

Kees van den Heuvel