Diverse gronden rondom de westkant van het Hoevelakense Bos zijn onlangs door een particulier gekocht en hierdoor kan een deel van de herinrichtingsplannen voor het Hoevelakense Bos niet doorgaan. Dat meldt het college op basis van vragen van VVD-raadslid Niels Staal. De gevolgen voor de aankoop van een groot deel van de gronden langs de Nijkerkerstraat op grondgebied van Amersfoort zijn omvangrijk aangezien het een gebied van ongeveer 20 hectare beslaat. Dit gebied kan niet meer worden benut als ‘uitbreiding’ van het Hoevelakense Bos. In dit gebied zijn diverse voorzieningen opgenomen om invulling te geven aan de Visie Ons Hoevelakense Bos en Omgeving. Het gaat hierbij om:
• Parkeerplaatsen voor recreanten van het Hoevelakense Bos;
• Hondenuitrenveld;
• Fietspad in Noord-Zuid richting door het gebied;
• Wandelroutes;
• Mogelijke invulling voor ruiterroutes.
De gemeente Nijkerk laat zich echter niet van de kaart brengen en houdt vast aan de uitgangspunten die in de Visie zijn opgenomen. De gemeente wil zich richten op andere gronden aan de oostzijde van het Hoevelakense Bos. Hiervoor zijn inmiddels verkennende gesprekken gestart. Het streven is om de bovengenoemde voorzieningen hierin op te nemen. Het Geldersch Landschap is eveneens teleurgesteld in de ontstane situatie. Ze hadden graag verder invulling gegeven aan het plan zoals vastgesteld in de visie. De gemeente Nijkerk en Geldersch Landschap voeren op dit moment een herijking uit van de huidige situatie. Geldersch Landschap is nog steeds bereid mee te werken aan de invulling van de Visie Ons Hoevelakense Bos en Omgeving. Het vraagt echter wel om een invulling van de totale Visie. Hiermee ligt de voorgenomen realisatie van deelgebied Zuid, aan de zuidzijde van de Westerdorpsstraat, stil. Op het moment dat een oplossing is gevonden voor de invulling van de gehele Visie, kunnen vervolgstappen worden gezet voor de concrete uitwerking.