Op 14 december jl. vond de 53e editie plaats van de kerstsamenzang in de zaal van Euretco. De collecte bracht € 765,- op. Het bedrag is op 9 januari jl. met een cheque door het bestuur van de stichting kerstsamenzang Hoevelaken overhandigd aan de heren Drost en Van der Hoeven van vluchtelingenwerk Oost-Nederland.

De heer Drost licht toe dat het bedrag ten goede komt aan het regionale noodfonds, waarmee ook al een vele Nijkerkse statushouders zijn geholpen. Het noodfonds geeft cliënten financiële ondersteuning bij hoge legeskosten, een acute medische behandeling, de kosten om een gezin te herenigen en andere uitzonderlijke situaties die niet onder de reguliere voorzieningen vallen.   

 Ook in Hoevelaken heeft de gemeente Nijkerk de afgelopen jaren vele tientallen statushouders kunnen vestigen. Daaronder zijn vluchtelingen uit Iran, Eritrea en Syrië. Om wat meer bekendheid te geven over vluchtelingen is er een voorlichtingsavond gepland op maandag 2 maart om 20.00 uur in gebouw De Eshof. Vluchtelingenwerk Oost-Nederland komt dan met het project ‘Bekend maakt bemind’, waarin een vluchteling vertelt over zijn achtergrond, het vluchtverhaal en de integratie in Nederland.

Wilt u ook vluchtelingen helpen? Doneer dan aan vluchtelingenwerk. Voor het noodfonds kunt u uw bijdrage overmaken naar bankrekening NL63 TRIO 0338 4837 99 van vluchtelingenwerk Oost-Nederland te Arnhem, onder vermelding van het Noodfonds.

Bron en Foto Gerrit Steen