Het CDA in Nijkerk maakt zich grote zorgen over mensen die net genoeg geld hebben om in deze coronatijden de vaste lasten te betalen en het hoofd boven water te houden. De politieke partij heeft daarom per motie verzocht om een oproep te doen aan inwoners, organisaties en ondernemers om (wasbare) mondkapjes beschikbaar te stellen aan de Voedselbank en/of andere partijen (als Nijkerk Diaconaal beraad, Sigma, Schuldhulpmaatje) die zorg dragen voor inwoners die vanwege hun financiële situatie niet/beperkt toegang hebben tot dit beschermingsmiddel. Daartoe moet de gemeente in overleg gaan met alle betrokken organisaties die hier een rol in kunnen spelen, aldus raadslid Pam van de Weijer (CDA).

Het dringende advies wordt gedaan om een mondkapje te dragen, maar volgens het CDA mag het niet hebben van voldoende financiële middelen geen reden zijn om een dergelijk advies niet te kunnen opvolgen. De motie van het CDA wordt gesteund door de gemeenteraad van Nijkerk. ‘Het gaat ons allemaal raken, vooral voor hen die het al moeilijk hebben,’ aldus Hans Boer, raadslid namens ChristenUnie/SGP. De motie van het CDA mag wat hem betreft breder worden getrokken. ‘We geven u de ruimte om te doen wat goed is voor de samenleving.’ Boudewijn van der Woerd (VVD) wil dat het college voeling houdt met de samenleving en waar nodig hierop anticipeert. Verder maakt hij zich zorgen over het feit dat nog een groot percentage van de bevolking zich niets aantrekt van de maatregelen en er zelfs tegenbewegingen zijn van protestgroepen. Aart Klompenhouwer (DLP) verzoekt om extra toezicht op drankketen die in tegenstelling tot de reguliere horeca vaak nog wel zijn geopend.

Wethouder Marielle Broekman zegt op voorhand toe dat bij de voedselbank mondkapjes beschikbaar komen.