Door de coronalockdowns is bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) een ‘stuwmeer’ ontstaan van ruim 600.000 achterstallige theorie- en praktijkexamens. De afnemer van rijexamens wil de achterstanden met onorthodoxe maatregelen wegwerken, maar gaat geen ‘coronarijbewijsjes’ uitdelen.

Ondanks de historische achterstanden gaat het CBR geen concessies doen aan het afrijden. ,,De 55 minuten die er nu voor staan, zijn nodig voor een goed examen”, zegt woordvoerder Irene Heldens. ,,We gaan niet aan kwaliteit inboeten en willen dat alle kandidaten eerlijk beoordeeld worden.” Wat het CBR wel wil doen in de strijd tegen de achterstanden presenteerde de organisatie vorige maand in een plan van aanpak. Want dat er iets moet gebeuren, staat buiten kijf. Reserveringstijden lopen op tot een half jaar en zonder ingrijpen zit het CBR nog jarenlang in de problemen.

NOG) GEEN STERKE DALING De achterstanden zijn niet direct terug te zien in het percentage inwoners met een rijbewijs per gemeente. Omdat het roze pasje tien jaar geldig is, is er na ruim een jaar problemen (nog) geen sterke daling te zien. Zo heeft in de gemeente Nijkerk anno 2021 85,5 procent van de 17-plussers een rijbewijs. In 2019 was dit 85,2 procent. Maar de problemen zijn wel terug te zien in de landelijke cijfers van 2021, zeker onder jongeren. Het autorijbewijsbezit onder jongeren tussen 17 en 20 jaar nam af met ruim 22,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Lees de rest van het artikel op Stadnijkerk.nl