De brandweer van Zwartebroek heeft vrijdagavond 13 mei de jaarvergadering gehouden. Door Corona kon dit drie jaar niet maar vrijdag vierden maar liefst 9 personen hun jubileum en kregen een oorkonde en een medaille.

Ploegcommandant Chris Buijtenhuis is 30 jaar bij het korps, Wim Druijff, Henk van Rijn, Henk van den Berg, Evert Blokhuis, Gerrit van de Kieft en Gerco Morren maar liefst 25 jaar. Dirk Jan Sloof en Herman Brand 12,5 jaar.
Daarnaast werden nog drie bevorderingen uitgereikt aan Henk van Hell en Joost Gerritsen voor hoofd brandwacht en Theo van den Berg voor het behalen van de rang tot brandwacht.

Tot slot nam Dianne Jansen na 7 jaar afscheid bij het korps van Zwartebroek. Ploegcommandant Chris Buijtenhuis sprak mooie woorden over Zwartebroeks eerste brandweervrouw. Helaas gaat ze ons verlaten en gaat verhuizen aldus Buijtenhuis.

Tekst en Foto: William Harthoorn