Tot 2030 kan de gemeente Nijkerk rond de drieduizend woningen bouwen binnen bestaande plannen. Voorwaarde daarvoor is, zegt wethouder Wim Oosterwijk, dat de bekende mogelijkheden dan ook daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Het gaat dan onder meer om de verdere invulling van de nieuwbouwwijk Doornsteeg en de bouw in het Spaanse Leger, geplande woningbouw in Nijkerkerveen en Middelaar Oost in Hoevelaken. ,,Wij denken daarmee in ieder geval tot 2030 vooruit te kunnen zonder nieuwe gebieden aan te wijzen. Eventueel kunnen we nog iets hogere aantallen woningen realiseren indien gewenst.”

KADER

Het nadenken over de periode na 2030 vindt, wat Oosterwijk betreft, plaats in het kader van de omgevingsvisie die in 2020 op de agenda staat. ,,In deze visie moet een integrale afweging worden gemaakt tussen onder meer woningbouw, bedrijven en bijvoorbeeld landschap. Ook mobiliteit speelt hierin een belangrijke rol. In dit kader gaan we komend jaar een discussie voeren of een aanvullende ontsluitingsweg aan de oostkant van Nijkerk noodzakelijk is.”

De vraag of politieke partijen al een idee hebben over de toekomstige woningbouw en de rondweg? Boudewijn van der Woerd (VVD) is van mening dat de gemeente voorlopig nog voldoende  woningbouwlocaties heeft. ,,In het coalitieakkoord met ChristenUnie/SGP en PRO21 hebben we vastgelegd dat wij met brede betrokkenheid van de samenleving een gedegen omgevingsvisie opstellen waarin we verantwoorde….

Lees de rest van het artikel op Stadnijkerk.nl