Geen gasverbruik, een warmteterugwinsysteem en een geautomatiseerd bestelsysteem. Dat is hoe Boni de verduurzaming van haar winkels gaat aanpakken. In 2024 moeten alle locaties zijn verbouwd. Het was even zoeken naar de juiste formule, maar Boni heeft de koers gevonden. “Duurzaamheid is een integraal onderdeel van ons beleid, maar we zijn niet specifiek een ‘groene ridder’.” Dat vertelt Frank Klören, financieel directeur bij Boni in Nijkerk, in de Levensmiddelenkrant.

“Duurzaamheid zien wij als een integraal onderdeel van ons beleid. We hebben in ons meerjarenplan nadrukkelijk dit hoofdstuk opgenomen. We willen bijvoorbeeld stappen zetten op het gebied van energie-efficiency, beperking van derving door een goed shop-replenishment en verkoop via Too Good To Go, beperking van afval en/of recycling van afval. Om de medewerkers en het hele bedrijfsleven om ons heen te motiveren, houden we ze op de hoogte van deze ontwikkelingen. Verder kent onze inkoopvereniging Superunie ook beleid met betrekking tot duurzaamheid in relatie tot fairtrade en milieu. Als lid van Superunie ondersteunen wij dit. Als laatste is er ook onze maatschappelijke rol in de plaatsen waar wij filialen hebben. Daar steunen wij soms lokale initiatieven.”

Welke stappen hebben jullie al gezet in de afgelopen jaren?
“Het gaat wel heel ver om al deze punten te benoemen. Op dit moment zetten wij grote stappen op het gebied van energie-efficiency. Een heel aantal filialen verbruikt geen gas meer en we werken met warmteterugwinning. Het elektriciteitsverbruik neemt in de filialen die wij verbouwen met 20 tot 30 procent af. We zijn sinds vorig jaar ook ISO 50001-gecertificeerd. Dat heeft er vooral voor gezorgd dat wij meer gestructureerd nadenken over duurzaamheid en energie-efficiency in het bijzonder. Het feit dat retourbrood wordt gebruikt als grondstof voor varkensvoer dat vervolgens als voer dient voor varkens die ten behoeve van Boni worden gemest, vind ik heel mooi. Trots ben ik ook op het feit dat wij CO2-uitstoot kunnen beperken door het aantal transportbewegingen van ons distributiecentrum naar de filialen te optimaliseren. Hierin zijn grote stappen gemaakt.”

In een persbericht zegt u dat er nog veel meer ruimte is voor verbetering. Welke stappen kunnen nog worden genomen?
“We gaan de komende periode nog tweederde van de filialen verbouwen. Daarnaast kunnen de papierstromen nog kleiner en ik hoop dat we daar dit jaar verdere stappen mee maken. Ofschoon de attitude rond duurzaamheid in ons bedrijf fors ten goede is verschoven de afgelopen tijd, is hier nog winst te boeken. De grote stappen zijn dan wel gezet. Vervolgens komen wij op zaken die meer experimenteel van aard zijn of slechts beperkt door ons beïnvloedbaar. Ik denk hierbij aan elektrische vrachtauto’s en het verduurzamen van de productie door onze leveranciers. Dat is de primaire verantwoordelijkheid van de leveranciers. Wij als afnemers, verenigd in inkoopvereniging Superunie, hebben mijns inziens ook een zekere verantwoordelijkheid daarin.”

De winkels van Boni gaan allemaal 20 tot 30 procent minder energie gebruiken. Hoe wordt dit gerealiseerd?
“Dat is voornamelijk door de combinatie van ledverlichting, betere koelingen en warmteterugwinning. Daar waar redelijkerwijs mogelijk uiteraard ook isolatie van de gebouwen.”

In 2024 moeten alle filialen zijn omgebouwd tot de nieuwe winkelformule. Onderdeel daarvan is ook prijsverlaging. Kunt u dat toelichten?
“Met de nieuwe winkelformule verschuift Boni meer richting discount met bijbehorend prijspeil. Het blijkt dat lage prijzen heel goed samen kunnen gaan met goede kwaliteit, zorg voor de omgeving, gemakkelijk winkelen, beperking van de voedselverspilling en het nemen van milieumaatregelen.”

Kunt u het verband tussen de lage prijzen en de genoemde onderwerpen uitleggen?
“Het is een wijdverbreid misverstand dat duurzaamheid veel geld kost. Ik wil hiermee zeggen dat veel zaken die met duurzaamheid te maken hebben, economisch verantwoord uit te voeren zijn of zelfs bijdragen. Duurzaamheid hoeft dus niet samen te gaan met hoge consumentenprijzen.

Hoe belangrijk is het voor Boni dat een leverancier investeert in verduurzaming?
“Boni is niet nadrukkelijk een groene formule. Wij hebben als kleine speler ook niet de positie hier heel veel van te vinden. Wij denken binnen de directie en het management van Boni dat ieder bedrijf stappen op het gebied van duurzaamheid moet zetten. Dat is onze verantwoordelijkheid binnen Boni en een ander bedrijf draagt haar eigen verantwoordelijkheid. Met betrekking tot leveranciers en dienstverleners, zoals de elektriciens, zijn afspraken gemaakt dat zij altijd moeten voldoen aan de Erkende Maatregelenlijst (EML) energiebesparing.”

Wat is in één zin de ambitie van Boni voor de komende jaren?
“Wij willen klanten de voordeligste boodschappen laten doen met oog voor mens en omgeving.”

Bron: Levensmiddelenkrant