In onder meer de Arkervaart in de havenkom van Nijkerk is Blauwalg aangetroffen.  Verder is in de Freule Helenastraat in Nijkerkerveen botulisme aangetroffen. Botulisme en blauwalg zijn twee verschillende problemen. Botulisme is een vorm van vergiftiging, die vooral in de zomer slachtoffers maakt onder watervogels. Het verlamt de spieren en de vogels stikken of verdrinken. Water met blauwalgen ziet er niet aantrekkelijk uit en het kan stinken.

Botulisme

Botulisme wordt veroorzaakt door het gif botulinum. De bacterie Clostridium botulinum maakt dit gif aan tijdens de groei. Deze bacterie is op veel plaatsen aanwezig in het water. Hier kan Waterschap Vallei en Eem weinig aan doen. Wel proberen ze de omstandigheden voor de bacterie te verslechteren. Botulisme houdt van temperaturen boven de twintig graden en piekt in de zomer.  De gemeente plaatst maandag borden.

Blauwalgen

Blauwalgen (cyanobacteriën) zitten van nature in het water en kunnen giftige stoffen produceren. Een bepaalde combinatie van temperatuur, licht en voedingsstoffen zorgt ervoor dat blauwalgen zich ontwikkelen. Dat gebeurt vooral in de zomer, bij een temperatuur tussen de 20 en 30 graden, weinig stroming en voldoende licht. Door de sterke groei van blauwalgen kunnen groene drijflagen op het water ontstaan. In Nijkerk is aan de Westkadijk blauwalg aangetroffen.

Vermijd contact met water

Raak dode dieren niet aan en vermijd contact met het water. Houd ook je huisdieren uit de buurt van het water. Ruim dode dieren niet zelf op, maar meld het bij het waterschap. De bacterie die botulisme veroorzaakt, vermenigvuldigt zich in eiwitrijk materiaal, zoals kadavers. Zo komen er meer bacteriën in het water. Dode dieren ruimen we daarom zo snel mogelijk op. Bij mensen is botulisme zeer zeldzaam. Symptomen zijn misselijkheid, overgeven, moeheid, duizeligheid, droge mond en buikklachten. Waarschuw een huisarts als je deze symptomen waarneemt.

Van verschillende blauwalgen is bekend dat ze giftige stoffen produceren. Deze stoffen vormen een risico op vergiftiging van mens en dier. Vooral de drijflagen zijn een groot risico, omdat hier veel cellen bij elkaar zitten. Vermijd contact met deze drijflagen en laat dieren niet drinken van water waarin je blauwalgen ziet of waarin ze zijn aangetroffen.

Op de kaart van Waterschap Vallei en Veluwe zie je waar in het gebied van het Waterschap groei van blauwalgen is geconstateerd:
https://www.vallei-veluwe.nl

Heb je vragen over blauwalg of botulisme? Neem contact op met Waterschap Vallei en Veluwe (055) 5 272 600
servicedesk@vallei-veluwe.nl