De realisatie van de nieuwe woonwijk aan de Oude Barneveldseweg (maximaal 135 woningen onder meer op het terrein van sportschool Nautilus en het weiland ernaast) dreigde bijna te worden uitgesteld doordat de politieke partijen donderdag 13 februari unaniem eisten dat eerst de Woonvisie voor Nijkerk wordt vastgesteld en daarna pas de kaders voor het nieuwbouwplan ten oosten van Nijkerk. De politieke fracties maakten zich van links tot rechts zorgen over de wijze waarop bij nieuwbouw wordt aangesloten bij de Nijkerkse woningbehoefte. Ook wilden de fracties meer duidelijkheid over de verkeer in dat gebied (Oude Barneveldseweg en Luxool). Na een schorsing en een toezegging door wethouder Wim Oosterwijk gaan de politieke partijen alsnog akkoord met een zeer uitgekleed voorstel. En dat is: instemmen met een ontwikkeling/inbreiding aan de Oude Barneveldseweg te Nijkerk. De kaders voor dit bouwplan worden pas over enkele maanden behandeld na de vaststelling van de Woonvisie Nijkerk.

Kees van den Heuvel