De recente berichtgeving over de ontbinding van de aannemingsovereenkomst van het project Knooppunt Hoevelaken heeft in Hoevelaken en de omliggende gemeentes voor toenemende bezorgdheid geleid voor de daardoor te verwachten verdere vertraging bij de uitvoering van het project. Aanzet voor het project was al in 2007 en het oorspronkelijke plan voorzag in een afronding van het Tracé Besluit (TB) in 2012 waarna werkzaamheden zouden kunnen aanvangen. Toen al stond het Knooppunt Hoevelaken in de top drie van de landelijke lijst van knelpunten!

De Stichting Hoevelaken Bereikbaar & Leefbaar is al sinds 2008 actief betrokken bij alle ontwikkelingen rond het Knooppunt en zet zich in om de bereikbaarheid van Hoevelaken (gemeente Nijkerk) te behouden en de milieuoverlast zoveel mogelijk te beperken.

In een brief aan de Minister Infrastructuur en Waterstaat van 17 juli dringt de Stichting erop aan dat er maatregelen worden getroffen om de vertraging door het ontbinden van het contract zoveel mogelijk te beperken. Zij doet daarin ook een aantal voorstellen en suggesties die kunnen bijdrage aan snellere aanpak, aangezien alle concepttekeningen en een redelijk gedetailleerde uitvoeringsplanning al gereed zijn. Bovendien kan het invoeren van een (liefst tijdelijke) snelheidsbeperking een oplossing bieden voor de nieuwe Europese wetgeving ten aanzien van extra stikstofdepositie die anders tot een verdere vertraging van het project kan leiden.