Wist u dat … ? De huidige stadsbeiaardiers van Nijkerk hebben een zeer sterke binding met Nijkerkerveen. Wim Ruitenbeek is er opgegroeid en Boudewijn Zwart heeft in het verleden in de pastorie van de kerk aan de Vrouwenweg gewoond. Na jaren in Schoonhoven gewoond te hebben kwam hij terug en woont alweer een tijd aan de Hooglandseweg.

Onder het motto ‘Keep calm and carillon’ spelen ze op dinsdagavond 12 mei om 19.00 uur een verzoekprogramma. Met het verzoekprogramma worden alle inwoners van Nijkerk uitgenodigd een verzoeknummer in te dienen van muziek die zij heel graag in deze Coronatijd zouden willen laten horen. Dat mogen zowel geestelijke als wereldlijke liederen zijn. De verzoeknummers kunnen per e-mail ingediend worden bij wimruitenbeek@gmail.com

Het definitieve programma wordt via www.nijkv.nl bekend gemaakt.

Het concert wordt georganiseerd door de Nijkerkse Klokkenspelvereniging. Aanvankelijk zou een Meideun worden gespeeld door de uit Duitsland afkomstige student-beiaardier David van Amstel. Vanwege de overheidsmaatregelen in Duitsland, wordt Nederland als risicogebied bestempeld. Omdat David in de gezondheidszorg werkzaam is, kan hij niet naar Nijkerk komen. 

Tijdens de Corona-crisis zijn de beiaardiers de enige muzikanten die nog live muziek kunnen maken voor een groot publiek.  De luisterplaats blijft gesloten. Het concert is al wandelend te beluisteren. Houd voldoende afstand en denk aan de omwonenden. Wij wensen u een fijne avond.