Op het Corlaer College volgt de leerlaag atheneum 6 de lessen sinds afgelopen week volledig online. Bij die leerlaag liep het aantal besmettingen vorig weekend en maandag flink op. Overigens lag het aantal besmettingen op school sinds de herfstvakantie een stuk lager dan voorheen. Verder mag je op het Corlaer College vanaf 1 december alleen nog maar de school in als je een mondkapje op hebt. Ben je die vergeten, dan kun je er één kopen voor € 0,50. Heb je geen geld of pinpas bij je, dan word je naar huis gestuurd om een mondkapje op te halen. Leerlingen komen daardoor te laat in de les of missen mogelijk zelfs lessen. Dit wordt aangemerkt als ongeoorloofd verzuim. Bij het niet dragen van een mondkapje kan er een sanctie volgen, bijvoorbeeld nablijven op school. Indien leerlingen weigeren een mondkapje op te zetten, kunnen zij naar huis worden gestuurd en zal dit gelden als ongeoorloofd verzuim. Bij herhaaldelijk verzuim kan worden overgegaan tot een schorsing.