Arla Foods presenteert een ambitieus plan om de transitie naar duurzame zuivelproductie te versnellen. De hoofddoelstelling in het duurzaamheidsprogramma is het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen met dertig procent per kilo melk in de komende tien jaar. Ook werkt Arla Foods aan netto klimaatneutrale zuivel in 2050. Netto klimaatneutraal betekent dat de emissie zoveel mogelijk wordt gereduceerd. De overige uitstoot, die niet kan worden vermeden, wordt gecompenseerd door activiteiten die een positieve bijdrage aan het klimaat leveren.

Melkveehouders
Het overgrote deel van de CO2-uitstoot in de zuivelindustrie is afkomstig van melkveehouderijen. Daarom is het voor melkveehouders belangrijk om te weten wat de klimaatimpact van hun bedrijf is en hoe zij die kunnen verminderen.

Verpakking
Daarnaast wil Arla ook de verpakking van zuivel verduurzamen. Het streven is om verpakkingen zoveel mogelijk te vervaardigen van organisch materiaal en volledig recyclebaar te maken. Zo introduceerde Arla Biologisch vorig jaar het meest duurzame zuivelpak van Nederland. Deze verpakking bestaat uit honderd procent ongebleekt bruin karton en hernieuwbaar plastic. Daarmee vermindert de CO2-uitstoot met meer dan dertig procent per pak.

Bron:Levenmiddelenkrant/Out.of.Home Shops