In Paasbos ervaren inwoners rondom het winkelcentrum aan de Hoefslag overlast van hangjongeren. Het gaat o.a. om geluidsoverlast, drugsgebruik, afval en intimidatie van jongeren die zich in de avond- en nachtelijke uren ophouden rond het winkelcentrum. Ondanks verschillende maatregelen die in de afgelopen jaren al door verschillende partijen zijn ingezet, is de overlast voor de bewoners nog niet voldoende verholpen. Daarom neemt het college een aantal extra maatregelen. 

In de afgelopen jaren zijn onder andere een lachgasverbod ingesteld, extra verlichting aangebracht en handhaving aangescherpt. Tevens is er tijdelijk een mobiele camera geplaatst in het eerste kwartaal van 2020. De gemeente, politie, jongerenwerkers en andere professionals werken in nauwe samenwerking aan een integrale aanpak. Sinds enkele maanden voert de politie daarnaast een ‘zerotolerance’ beleid voor overlastplegers. Ondanks de inzet van de gemeente, geven buurtbewoners aan nog steeds overlast te ervaren. 

De gemeente gaat daarom over tot een aantal aanvullende maatregelen. Zo zal er voor een periode van een jaar een mosquito bij het winkelcentrum worden geplaatst en stelt sportschool Muay Thai zich beschikbaar als ontmoetingsplek voor jongeren. De gemeente zal ook gaan onderzoeken of de inzet van straatcoaches praktisch en financieel haalbaar is. Omdat de mobiele camera in het eerste kwartaal van 2020 in verband met de avondklok weinig bijzonderheden liet zien, heeft de gemeente daarnaast besloten om de mobiele camera opnieuw voor de periode van acht weken in te zetten.

Burgemeester Renkema: “Buurtbewoners, gemeente, politie, we willen allemaal dat de overlast zo snel mogelijk verdwijnt. Het mag niet zo zijn dat inwoners door overlast niet prettig wonen en zich niet veilig voelen. Daarom nemen we nu extra maatregelen en blijven we de situatie monitoren. 

We vinden het belangrijk dat maatregelen niet alleen overlast wegnemen, maar ook een alternatief bieden aan onze jongeren. Alleen dan komt er een echte duurzame oplossing.”

Termijn van besluitvorming
Voor bewoners heeft de besluitvorming even op zich laten wachten. Zij hoopten dat de maatregelen al eerder konden worden genomen. Renkema: “Dit begrijpen we maar al te goed. Helaas duurt het nemen van besluiten die erg ingrijpend zijn, zoals het plaatsen van een mosquito, altijd lang. Dit komt door de zorgvuldigheid en juridische afwegingen waar wij als gemeente niet omheen kunnen.”

Ondanks de termijn van besluitvorming hoopt de gemeente dat deze besluiten zullen leiden tot het afnemen van de overlast. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal na een jaar meten wat de resultaten van de maatregelen zijn. 

Melden

De gemeente roept inwoners op om bij acute overlast de politie te bellen via het telefoonnummer 0900-8844. Inwoners kunnen ook melding maken bij het gemeentelijk meldpunt jongerenoverlast via de internetpagina: www.nijkerk.eu/jongerenoverlast. De meldingen zijn voor politie en gemeente nodig om een goed overzicht te krijgen van waar en wanneer de meeste overlast plaatsvindt.