In Nijkerkerveen-Zuid wordt actie gevoerd om een buurtkastje te realiseren waar voedsel kan worden gedeponeerd voor de minderbedeelden of om verspilling tegen te gaan. Een dergelijke kast kost 150 euro. Via een inzamelactie is inmiddels al meer dan 100 euro binnen. Getracht wordt om het buurtkastje liefst nog voor kerst te kunnen realiseren. Geld kan worden gedoneerd via de volgende link: http://steunactie.nl/actions/view/buurtkastje?id=5852

Het geld voor de actie is inmiddels binnen. Zaterdag wordt de kast geplaatst. De definitieve buurtkast wordt waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2022 gerealiseerd.

 

Kees van den Heuvel