De gemeenteraad van Nijkerk stemt unaniem in met het voorstel om Optisport, exploitant van diverse sporthallen en het zwembad in Nijkerk, te helpen met een korting van 127.000 euro per jaar en een eenmalige bijdrage van 108.000 euro, omdat ze anders haar begroting niet rond krijgt. Het is het minst slechte scenario, aldus een meerderheid van de gemeenteraad, want anders zou de gemeente Nijkerk – met een nieuw aanbestedingsproces – veel duurder uit zijn. Bovendien is met deze oplossing de continuïteit van de dienstverlening voor de inwoners van de gemeente Nijkerk gewaarborgd, zeker doordat Optisport bovenal heeft beloofd dat de dienstverlening en de hygiëne worden verbeterd. Verder dringt de gemeenteraad erop aan dat de problemen met de tarieven en over het eventueel voortbestaan van zwem- en watersportvereniging Flevo worden uitgepraat.

Het voelt niet juist, dat de kosten op de samenleving worden verhaald, maar we staan met de rug tegen de muur,’ aldus het kritische raadslid Matthias Blankesteijn (CDA), die alsnog overstag ging. Hij laakt nog altijd het idee dat Optisport met een (te) lage offerte heeft ingeschreven en de bevolking van de gemeente Nijkerk nu moet opdraaien voor de tekorten van Optisport. Het is een pijnlijk en ongemakkelijk voorstel, beaamde wethouder Aboyaakoub, maar met dit voorstel wordt de beste garantie verleend om de dienstverlening en het beheer te kunnen voortzetten. Aart Klompenhouwer (DLP) meent dat vooral lessen moeten worden getrokken uit dit verhaal en naar de toekomst moet worden gekeken. ‘Als wij dit verwerpen dan is de kans groot dat Optisport de handdoek in de ring gooit en dan volgt een nieuwe aanbesteding en dat is waarschijnlijk duurder. Alles afwegende zijn de belangen voor de inwoners met dit voorstel het best gediend. Gedane zaken nemen geen keer.’ Irene Moes (PRO21): ‘Leer over hetgene wat hier is gebeurd en neem het mee in de toekomstige processen. De fracties van de VVD en ChristenUnie dringen aan op een betere onderlinge communicatie. Er is driemaal per jaar overleg tussen de wethouder en Optisport en de gemeenteraad krijgt hiervan verslag, beloofde de wethouder.

Kees van den Heuvel