Het Zeemanskoor Nijkerks Welvaren bestaat dit jaar 10 jaar. Tijdens het tweede lustrum organiseren zij allerlei (extra) activiteiten. Op 21 en 22 april houden ze in Kade 10 hun lustrumconcerten; dit zullen geheel verschillende avonden zijn: Op vrijdag 21 april ligt de nadruk vooral op de optredens van het zeemanskoor en staat de avond in het teken van gezelligheid met een gastzanger en een dweilorkest.

Zaterdag 22 april wordt een avond waarbij zij optreden met het orkest van het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps. Zij vullen een gedeelte van de avond evenals de fanfare en ze sluiten gezamenlijk af. Voor deze avonden zijn vanaf nu kaarten te koop! Te koop bij de leden, Frans Poorter op het Verlaat en via pr@zeemanskoornijkerk.nl

Op 1 en 2 september zullen ze weer hun medewerking verlenen aan de sleepbootdagen met op zaterdag een korenfestival op diverse podia. In het winterseizoen (okt 23-mrt 24) willen zij gratis optredens gaan verzorgen in de diverse zorgcentra en zorgboerderijen in de gemeente. Verder zijn ze van plan een avond te organiseren voor de medemensen met een beperking. Natuurlijk zullen ze ook weer optreden tijdens verschillende festivals in de zomerperiode. Kortom: het zeemanskoor bruist. Het zeemanskoor hoopt dat zoveel mogelijk mensen zullen kunnen genieten van de optredens. Foto Kees van den Heuvel