Zeemanskoor Nijkerks Welvaren heeft dinsdagmiddag 14 mei haar tienjarige bestaan gevierd. En dat gebeurde op de plek waar het allemaal is begonnen, met een optreden in verzorgingscentrum Sint Jozef in Nijkerk. Het eerste optreden was daar en nog altijd komen de koorleden er minstens drie keer per jaar. ,,Het is in Sint Jozef altijd het gezelligst,” aldus Gerard Kamphorst. Ondertussen heeft het koor van alles beleefd, met allerlei samenstellingen en zelfs een paar tochtjes naar het buitenland. Ze zoeken overigens nog een dirigent. Foto Kees van den Heuvel