Van 24 tot en met 28 oktober organiseert de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk naast het reguliere programma vier bijzondere workshops. Het gaat om een DJ-workshop en Video-dansworkshop in jongerencentrum Blits in Hoevelaken en een Glitter/Tattoo-workshop en DJ-workshop in jongerencentrum Chill-Out in Nijkerk. Op de flyer is goed te zien wanneer welke workshop plaatsvindt. Gelet op de te verwachte deelname is het wel noodzakelijk om je vooraf op te geven.

Toelichting gebruik NPO gelden.

Sommige jongeren hebben de coronamaatregelen als positief ervaren, zoals minder aandacht voor de opvoeding, maar wel met minder beweging en meer zorgen. De verwachting is dat de meeste van hen veerkrachtig genoeg zijn om met hun ervaringen om te gaan en er overheen te groeien. Maar er zijn ook jongeren die door de pandemie op veel vlakken nu -nog- slechter af zijn. Ook in Nijkerk hebben de gemeente, scholen en maatschappelijke organisaties geconstateerd dat er jongeren zijn die vertraging hebben opgelopen, soms voor wat betreft de leerstof op school, maar ook in de sociale ontwikkeling.

Om die reden hebben alle gemeenten vanuit het National Programma Onderwijs een eenmalige uitkering van het Rijk ontvangen, gericht op bevordering van het welzijn van jongeren bij wie door het coronavirus en de gevolgen daarvan (meer) ontwikkel achterstanden zijn of dreigen te ontstaan. Op basis van deze van het rijk ontvangen gelden heeft de gemeente Nijkerk een eenmalige subsidie aan het jeugd- en jongerenwerk verstrekt voor het organiseren van 20 workshop (10x in jongerencentrum Blits en 10x in jongerencentrum Chill-Out), waar gemiddeld 10 jongeren aan kunnen deelnemen. Thema’s van deze workshops, die in 2022 en 2023 worden georganiseerd zijn: sport, breakdance, streetdance, graffiti, koken, stunten, acteren, toneel, skaten, etc.

Deze vier workshops zijn de eerste in dit kader. Ook in de voorjaars- en meivakantie 2023 zullen er workshops worden aangeboden. Uiteraard zullen deze workshops tijdig op de website en sociale media van de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Nijkerk bekend worden gemaakt.

Voor meer informatie: www.jongerenwerknijkerk.nl