Woensdagavond 9 november is Wichman van den Born uitgeroepen tot algemeen winnaar van de vogeltentoonstelling van De Vogelvriend in het verenigingsgebouw van De Nijeboulers op sportpark Watergoor. Hij behaalde bij de keuring de hoogste waardering. Zijn postuur kanarie border behaalde 94 punten. Dankzij die perfecte score kreeg hij bovendien het bondskruis. Tweede werd Jan van Straalen en derde Jacques Vermeulen. Er waren verder diverse individuele hoofdprijzen. Alle (prijswinnende) vogels kunnen worden bekeken op donderdag 10 november 13:00u – 22:00u en vrijdag 11 november 13:00u – 22:00u. Foto’s Kees van den Heuvel