In theater Streams Breede Beek is woensdagavond 22 september het beleidsplan van de Bibliotheken in de gemeente Nijkerk gepresenteerd. Dit beleidsplan is gebaseerd op vier pijlers:  de landelijke ontwikkelingen in de bibliotheek – sector in het algemeen, de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen, het Rijksconvenant van bibliotheken en het lokale beleid van de gemeente Nijkerk.

Daarnaast is er input geleverd door bestuur en medewerkers van de Bibliotheek en is uit tal van samenwerkingen met organisaties en door middel van enquêtes informatie opgehaald waarmee de Bibliotheek het beleid in de komende jaren inhoud en vorm geeft. Op basis van de missie en visie beschrijft dit beleidsplan, aan de hand van zeven onderdelen, langs welke weg Bibliotheek Nijkerk haar doelen wil bereiken. Het beleidsplan verwoordt de ambitie van Bibliotheek Nijkerk om in de komende jaren de inwoners van Hoevelaken, Nijkerk en Nijkerkerveen verder te brengen in hun ontwikkeling. De uitvoering van het beleidsplan wordt later uitgewerkt in jaarwerkplannen.

Tekst: Kees van den Heuvel