Wethouder Mariëlle Broekman vindt het belangrijk om nauw contact te houden met organisaties waar ze vanuit haar taken mee samenwerkt. De coronamaatregelen hebben organisatie geraakt en vragen de nodige flexibiliteit van de medewerkers. Ze heeft daarom de afgelopen weken een aantal werkbezoeken gebracht en was onder de indruk van de kracht en inzet van de medewerkers.

De werkbezoeken waren aan: Vluchtelingenwerk, Stichting Nijkerks Diaconaal Beraad, Humanitas, Schuldhulpmaatje en Stichting Leergeld.

 

Vluchtelingenwerk

Wethouder Broekman heeft een digitaal werkbezoek gebracht aan Vluchtelingenwerk. De vrijwilligers vertelden hoe zij creatief invulling hebben gegeven aan de situatie door met nieuwkomers op de stoep in de buitenlucht af te spreken of een wandeling te maken. Persoonlijk contact is namelijk zo nodig om de nieuwkomers te begrijpen en op weg te helpen.

Ook hebben de medewerkers signalen met de wethouder gedeeld waar de gemeente haar voordeel mee kan doen. Zo benadrukte men hoe belangrijk het is dat voorzieningen van jongeren niet de hele zomer dicht zijn. Het is voor jongeren belangrijk om een plek te hebben voor ontmoeting en ontspanning.

 

Nijkerks Diaconaal Beraad

Een ander digitaal werkbezoek was bij het Nijkerks Diaconaal Beraad. De ervaring is dat er de afgelopen periode voldoende hulpbieders waren. Het NDB wil graag haar steentje bijdragen aan de inburgering van nieuwe Nijkerkers. Gedacht wordt aan het maatje zijn op basis van een gemeenschappelijke interesse of gezinsmaatje waarbij bijvoorbeeld tweewekelijks met elkaar wordt gegeten. Belangrijke initiatieven die bijdragen aan ontmoeting en het leren van de taal. Zaken waar nieuwkomers zo’n behoefte aan hebben.

 

Humanitas en Schuldhulpmaatje

Wethouder Broekman ontving op het gemeentehuis Humanitas en Schuldhulpmaatje. Wat beide organisaties is opgevallen is dat het aantal nieuwe hulpvragen achterblijft. Vrijwilligers zijn loyaal waardoor er weinig uitval is geweest. De gesprekken tussen vrijwilligers en cliënten waren vooral digitaal plaatsgevonden.

Ook is er gesproken over de samenwerking tussen de lokale vrijwilligersorganisaties onderling en met de gemeente. Die verloopt goed. Er is afgesproken om bij het komende Beleids- en uitvoeringsplan schuldhulpverlening nauw met elkaar op te trekken. Deze wordt naar verwachting in oktober in de gemeenteraad besproken. Belangrijk daarbij heldere gezamenlijke doelen en subsidieafspraken,  communicatie, goede doorverwijzing tussen organisaties en preventie. Ook moet het voor mensen makkelijk zijn om hulp bij schulden te krijgen.

 

Stichting Leergeld

Ook heeft de wethouder Stichting Leergeld ontvangen op het gemeentehuis. De terugblik op corona wijst uit dat er veel digitale producten (met name laptops) en gymspullen zijn afgenomen. Het aantal bijdragen aan schoolreisjes is sterk afgenomen. Het aantal verstrekte fietsen had een dipje maar neemt nu weer toe. In totaal zijn er in 2020 185 kinderen geholpen.

De samenwerking tussen Leergeld en het Jeugdfonds Sport en Cultuur verloopt goed, ook met de scholen is er goed contact. Stichting Leergeld verwijst ook gezinnen waar ze financiële of andere problemen signaleren richting gebiedsteams/Humanitas/Schuldhulpmaatje/Plan groep etc.