De Nijkerkse weekmarkt verhuist voorlopig terug naar het vernieuwde plein. Wanneer de markt weer op de oude plek te vinden is is niet bekend. Er vinden nog afrondende werkzaamheden plaats. Zo meldt Rien Loman namens de Gemeente Nijkerk aan De Stad Nijkerk.

Of de markt op het Plein blijft, is overigens nog niet zeker. Afgelopen november is een enquête gehouden onder marktkraamhouders en publiek over hun tevredenheid over de markt op het Molenplein. Eenzelfde enquête wordt gehouden als de markt straks weer op het Plein staat. De resultaten van beide enquêtes zullen worden vergeleken, om uiteindelijk te bepalen waar de markt zich in de toekomst zal vestigen. ,,In de loop van volgend jaar zullen we ons beraden op de toekomst van de markt en wat het beste is voor Nijkerk”, aldus Loman.

Foto: Kees van den Heuvel.