Permanent onttrekkingsverbod uit kwetsbare beken en grondwaterafhankelijke natuurgebieden blijft

Door de vele neerslag van de afgelopen weken heeft Waterschap Vallei en Veluwe besloten de nog geldende onttrekkingsverboden van oppervlaktewater en grondwater met ingang van woensdag 25 januari 2023 in te trekken. Deze beperkingen waren vorig jaar ingesteld gedurende de periode van extreme droogte, maar zijn op dit moment niet meer nodig. 

Dit betekent niet dat nu weer overal in ons beheergebied oppervlaktewater en grondwater mag worden onttrokken. Er gold en geldt namelijk een permanent verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uit kwetsbare beken met waardevolle natuur. Ook het onttrekken van grondwater uit natuurgebieden die van dat grondwater afhankelijk zijn, is structureel niet toegestaan.

Heemraad Henk Veldhuizen: “We zijn blij met de regen die gevallen is. Een deel daarvan hebben we goed kunnen vasthouden en afremmen, zodat meer water de tijd had om de bodem in te zakken. Maar dat betekent niet dat alle problemen nu voorbij zijn. Weliswaar zijn de grondwaterstanden in een groot deel van ons gebied nu redelijk hersteld, maar zeker op de hogere delen van de Veluwe is het nog afwachten of het herstel voldoende is, in aanloop naar een nieuwe droogteperiode. We zien dat bepaalde kwetsbare beeklopen en sprengen in ons gebied extra hebben geleden onder vier droge zomers in vijf jaar tijd. Ook kwetsbare natuurgebieden die van het grondwater afhankelijk zijn en gebieden rondom sprengkoppen op de Veluwe moeten we extra beschermen. Daarom is het onttrekken van water daar nooit toegestaan, om onherstelbare natuurschade te voorkomen.”

Onttrekkingsverbod kwetsbare beken en natuurgebieden

Op de website van het waterschap staan twee kaarten waarop duidelijk zichtbaar is voor welke kwetsbare beeklopen een permanent onttrekkingsverbod van oppervlaktewater geldt (kaart 1 in de bijlage van dit persbericht) en voor welke grondwaterafhankelijke natuurgebieden een permanent onttrekkingsverbod van grondwater geldt (kaart 2 in de bijlage). Deze kaarten zijn interactief: door het invoeren van een adres is tot in detail zichtbaar of op die specifieke locatie wel of geen onttrekkingsverbod geldt.