De vraag wat het nieuwe normaal is met de antwoorden, zie ik de gehele dag voorbijflitsen. Ik heb geen idee wat het nieuwe normaal is omdat ik niet weet wat het oude normaal was?

Was het normaal dat er honger heerst en dat er kinderen en mensen sterven van de honger in een overvloedige wereld en is dat nog altijd normaal? Was het normaal dat er kinderen, mensen en dieren misbruikt en mishandeld worden en is dat nog altijd normaal?

Was het normaal dat er verschil is in waar je geboren wordt en dat ‘de plek waar je wieg staat’ je toekomst kan bepalen en is dat nog altijd normaal? Was het normaal dat er in een land als Nederland armoede is en is dat nog altijd normaal?

Is het nieuwe normaal niet een gelijkwaardiger verdeling? Zomaar een overdenking binnen en buiten 1,5 meter normaal en abnormaal.

Blijf vooral gezond!
#blijfvooralgezond