Een aantal jaren geleden heeft de gemeente meer zorgtaken gekregen van het Rijk en de provincie. Maar tegelijkertijd werd het budget voor die taken gekort. Met steun van de VVD heeft de gemeente dat steeds ruimhartig opgelost door daar geld bij te leggen. Intussen lobbyen we voor meer geld van het Rijk, stelt de plaatselijke afdeling van de VVD in Nijkerk en Hoevelaken. Maar de uitgaven voor jeugdzorg en WMO (hulpmiddelen, dagbesteding en huishoudelijke hulp) blijven jaarlijks sterk oplopen. Als we zo doorgaan, verdubbelen de kosten in korte tijd. En dan gaat het om miljoenen euro’s.

Dit is voor de VVD het signaal dat we nu echt kritisch moeten kijken of de gemeente wel de juiste dingen doet in de zorg. Wij geloven niet, dat de Nijkerkers in zo korte tijd veel hulpbehoevender zijn geworden. De VVD hamert hier al langer op, maar essentiële informatie ontbreekt.  Daarom hebben we het college gevraagd om na de zomer te komen met een heldere analyse van de oorzaken en een degelijk plan om deze trend te keren. Doen we dat niet, dan komt uiteindelijk de echt noodzakelijke zorg in gevaar!

 

Vragen bij de kwaliteit van de zorg

Belangrijke vragen daarbij zijn onder meer: Hebben we niet veel te veel contracten met verschillende zorgaanbieders (alleen al in de jeugdzorg 300!)? Wordt wel gemeten of de hulp die geboden wordt ook echt helpt? Of gaat een eenmaal gegeven indicatie maar door? Is de geboden zorg wel afgestemd op wat echt nodig is, het lijkt erop dat nu vooral het aanbod van de zorgleverancier leidend is. En zijn de gebiedsteams wel kritisch op de vraag of iets echt bij de gemeente hoort, of dat mensen het ook zelf kunnen oplossen? En wat is er terecht gekomen van de ambitie om per gezin een plan en een aanspreekpunt te hebben? Of komen er nog steeds tien verschillende hulpverleners bij een gezin over de vloer?

 

Denkt u mee?

Aan onze vragen merkt u dat de kwaliteit van de zorg voor de VVD net zo belangrijk is als de beheersbaarheid van de uitgaven. Herkent u deze punten? Of heeft u zelf tips of voorbeelden waar we wat aan hebben om met behoud van kwaliteit grip op de zorguitgaven te krijgen? Geeft u dat dan aan ons door via nijkerkhoevelakenvvd@gmail.com