Ondanks dat de Ambulancezorg Gelderland-Midden (AGM) kiest voor uitbreiding en versterking van de ambulancepost Terschuur, blijft de VVD-fractie in Nijkerk vechten voor een ambulancestandplaats in Nijkerk. We blijven dit proces kritisch volgen, aldus raadslid Niels Staal (VVD) die volgende week in de gemeenteraad wordt bijgepraat over de keuze voor Terschuur.

Voor de Nijkerkse Liberalen betekent het besluit van de Ambulancezorg Gelderland-Midden een lelijke streep door de rekening. Lange tijd gold de wens van een eigen ambulancepost in Nijkerk als de belangrijkste verkiezingsleuze. Staal: ‘We zagen dat de dekkingsgraad van de ambulance in Nijkerk onvoldoende was en de aanrijdtijden te lang. We maakten ons daar zorgen over en dat doen we nog steeds. We vinden dat een ambulancepost een basisvoorziening moet zijn voor een stad met 43.000 inwoners.’ In het coalitieakkoord is afgesproken dat een onderzoek zou worden verricht naar de verbetering van de ambulancezorg in Nijkerk. Dat onderzoek is afgerond en wordt volgende week toegelicht in de gemeenteraad. ‘Vooralsnog wat we lezen is dat wordt ingezet wordt op de verbetering van de post in Terschuur en dat daarmee een optimale dekking wordt bereikt. We wachten het af wat hiervan exact de onderbouwing is en of het echt betekent dat er verbeterde aanrijdtijden voor Nijkerk komen. Eén ding is in elk geval verbeterd. De middelen voor ambulancezorg in Nijkerk waren ondergebracht bij de RAVU (regio Utrecht), terwijl het in Gelderland georganiseerd moet worden. Dat is rechtgetrokken en dat is gunstig voor Nijkerk. Maar of het herschikken van de post Terschuur de oplossing is, dat mogen ze straks ons gaan toelichten.’

Nijkerk heeft overigens alle faciliteiten al aanwezig. In het hulpverleningsgebouw De Bundel aan de Havenstraat is behalve de brandweer en de politie ook plek voor een ambulance. Staal: ‘Daar is destijds heel wat gemeenschapsgeld in gaan zitten om ervoor te zorgen dat Nijkerk een eigen ambulancepost kon inrichten. Alles staat klaar, zou ik zeggen.’ Staal houdt nog steeds vast aan een eigen standplaats voor een ambulance in Nijkerk. ‘Dat is altijd een belangrijk punt voor ons geweest en dat is het nog. Waar het uiteindelijk om gaat is dat je goede aanrijdtijden hebt en mensen op tijd worden geholpen. Dat is best complex. Er hebben al veel gesprekken met diverse partijen plaatsgevonden. We hebben als VVD er veel energie in gestoken en ook het college heeft hard gewerkt om tot een oplossing te komen. Maar de vraag is wat optimaal is. Onze indruk was dat de meest optimale situatie is, dat je zelf een ambulancepost hebt. We beseffen dat we in een uithoek van de regio zitten. Dat is gewoon een feit en maakt het lastig, maar dat neemt niet weg dat je die ambitie wel moet hebben: je moet gewoon zorgen dat je goede voorzieningen hebt. Nijkerk is een gemeente waar veel druk op staat qua wonen, we hebben inmiddels 43.000 inwoners. Dat zal de komende jaren best nog wel doorgroeien. Een reden te meer om te zorgen dat dit soort belangrijke gezondheidsvoorzieningen goed op orde zijn.’

Bron Kees van den Heuvel / A1 Mediagroep