Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, waren raadsleden Pam van de Weijer en Marina Lanting te gast bij Accent Praktijkonderwijs. Samen met twee andere vrouwen uit de raad, Fatima Laghmouchi en Cathy van Manen hebben ze een activiteit voor de leerlingen voorbereid. De vrouwen uit de raad vinden Internationale Vrouwendag een belangrijke dag om bij jongeren onder de aandacht te brengen en aandacht te vragen voor evenwaardigheid.

Het bezoek startte met een korte introductie door de raadsleden en een quiz over vrouwenrechten wereldwijd. Daarna verzorgde ‘Boksen maakt Beter’ uit Nijkerk, een workshop voor twee groepen leerlingen. Het doel was om de leerlingen te laten ervaren dat zij evenwaardig zijn. “Want elkaars waarde zien en erkennen zorgt voor betere samenwerking. En samen staan we sterk”, aldus de vrouwen uit de gemeenteraad.