…klopt ons hart. Don’t worry, ik ga niet weer aan of over Sinterklaas schrijven. Maar wel over een man, zonder baard, die met zijn bedrijf alles wat leegstaat of een impuls nodig heeft in Nijkerk opkoopt. En plannen heeft. Ik heb het over Gerard van den Tweel en zijn Van den Tweel Groep. Hij kocht de winkelcentra Paasbos en Oosterpoort ‘terug’ van Aprisco en daarnaast diverse panden in de binnenstad. Hij heeft een visie, maar laat nog niet het achterste van zijn tong zien.

In een interview met een van de Nijkerkse mediakanalen vertelde hij: ,,Wij hebben hier het prachtige winkelcentrum Paasbos, dat voorziet in een grote behoefte voor de wijken Paasbos en Strijland. Het bestaat al 25 jaar en dat zal in de toekomst zo blijven. Niet op deze huidige locatie, er gaan ontwikkelingen plaatsvinden. Geïnventariseerd wordt waar het winkelcentrum moet komen, of waar de winkelstrip moet komen in de toekomst. Dat gaan we de komende jaren bespreken (…) Er komt een verandering, er verrijzen nieuwe gebouwen, maar er komen winkels.”  

We hebben het over iemand die weet hoe de hazen lopen en die zijn omschrijving misschien nog wel bewust ‘kunstig vaag’ houdt. Ik denk dat hij zo zou kunnen uittekenen hoe hij het voor zich ziet. Welke locatie gunstig is en wat hij daar zou willen bouwen. Daar wordt ook al hevig over gespeculeerd op de sociale media. Maar zo concreet maakt Gerard het (nog) niet, al dropt hij en passant wel even een verhuizing en de term ‘winkelstrip’. Eerst wil hij inventariseren waar behoefte aan is: ,,De mensen hebben tijdens het festival kenbaar kunnen maken wat zij graag willen en daar is goed gebruik van gemaakt. Daar ben ik blij mee.” Op het Paasbos Festival op zaterdag 12 oktober kwamen tientallen wijkbewoners af. Ook daar interviewde de journalist van datzelfde kanaal een aantal wethouders, raadsleden en bezoekers. Er was een jonge wijkbewoner die pleitte voor een kartbaan, een vrouw die het kleine bioscoopje in Paasbos nog even in herinnering riep en een man die het mooi zou vinden als er in de plannen ruimte is voor meergeneratiewoningen. Maar de algemene afdronk was dat mensen veel waarde hechten aan groen en aan het evenemententerrein waar plek is voor circus, kermis, vakantiespektakel en braderieën. En dat zij willen kunnen blijven winkelen in de wijk, maar ook vinden dat het huidige winkelcentrum wel een boost kan gebruiken. Met deze wensen en dat wat Van den Tweel tot nu toe prijsgaf in gedachten, kunnen we de plannen verwachtingsvol (en met gezonde kritische blik) tegemoet zien.

Nelleke den Besten – De Stad Nijkerk