De bovenste rand van het schoolgebouw van Kindcentrum Het Baken is dinsdag 11 oktober aan de zijde van de Torenstraat voorzien van vleermuiskasten. Dit werk is verricht door de firma Bouw Bulderweg die met de hoogwerker langskwam. De kasten hangen over de gehele lengte van de gevel. Vleermuiskasten worden al sinds de vorige eeuw  opgehangen, maar na de invoering van de Habitatrichtlijn (in 1992) en de Flora- en Faunawet (2002)  worden vleermuiskasten ook opgehangen als mitigatie of compensatie maatregel. Het is nog maar de vraag of de vleermuizen midden in de stad kunnen aarden. Verschillende vleermuissoorten stellen verschillende eisen. Sommige willen graag een bolle kast, andere weer een platte kast. In Nijkerk is gekozen voor de platte kast. Foto Kees van den Heuvel