Eindexamenleerlingen van vmbo-basis/kader krijgen woensdag 16 juni te horen of zij geslaagd zijn. In totaal hebben 145 basis/kader-leerlingen van het Corlaer College eindexamen gedaan. Net als vorige week zullen er dus weer veel tassen aan de vlaggenstok hangen.

Hoewel de leerlingen van vmbo-basis en -kader de eindexamens al lang hadden afgerond, moesten zij door gewijzigde regels in dit coronajaar wat langer wachten op de examenuitslag. Er is geschoven met tijdvakken, zodat leerlingen een extra kans hebben om gemiste examens in te halen of te herkansen. Het uitslagmoment voor de schriftelijke examens van vmbo-tl, havo en atheneum is daarom zes dagen naar voren gehaald. Voor vmbo-basis/kader bleef de datum van de examenuitslag staan op 16 juni, want de herkansingen van vmbo-basis/kader zijn flexibel in te plannen.

De eindexamenleerlingen vmbo basis/kader krijgen vandaag na 14.00 uur het verlossende telefoontje van hun mentor.

Foto Kees van den Heuvel (foto is van vorig jaar)