Het landelijke watertekort heeft vooralsnog geen gevolgen voor de drinkwatervoorziening in de gemeente Nijkerk. Volgens drinkwaterbedrijf Vitens wordt er iets minder water dan normaal geproduceerd in Holk, tussen Nijkerk en Bunschoten. Vanuit dit wingebied wordt het drinkwater voor het grootste deel van de gemeente Nijikerk geleverd. Zorgen zijn er wel bij waterschap Vallei en Veluwe, dat de eerste beken en sloten in de regio ziet droogvallen.

Woensdag kondigde de regering een nationaal ‘feitelijk watertekort’ af, maar dat heeft nog geen effect op de drinkwaterlevering. Dat heeft onder meer te maken met het tot nu toe ‘golvende zomerweer’, zoals Vitens-woordvoerder Jeroen Bruning het omschrijft. ,,Het is niet continu droog; de afgelopen weken is er zo nu en dan een forse bui gevallen. Hierdoor sproeien inwoners aanmerkelijk minder.” Daar komt bij dat de droogte tot op heden niet steeds gepaard is gegaan met extreme tropische temperaturen, aldus Bruning. ,,Parallel aan de stijgende temperaturen, zie je vaak ook het drinkwateraanbod teruglopen. De droogte alleen heeft niet direct invloed op onze leveringen.”

Lees de rest van het artikel op Stadnijkerk.nl