Vorige maand is de Visiegroep Centrum Hoevelaken ontstaan. Deze groep bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van de ondernemers, inwoners , kerken, het dorpshuis en de bibliotheek. Deze Visiegroep gaat een plan ontwikkelen voor een bruisend en vitaal dorpshart in Hoevelaken.

De aanleiding voor dit initiatief is tweeledig. Een aantal betrokkenen uit de samenleving van Hoevelaken het afgelopen jaar in de dialooggroep‘Samen aan Zet’ hebben een voorstel gedaan om een visie te ontwikkelen om het centrum te vernieuwen. De gemeenteraad heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld.

Daarnaast heeft een groep initiatiefnemers zich vorig jaar hard gemaakt voor een Maatschappelijk Plein in Hoevelaken. Als locatie van dit Maatschappelijk Plein was het Manifestatieterrein gekozen. Het plan omvatte een groot gebouw, met daarin de huisvesting van een school, bibliotheek, dorpshuis en andere faciliteiten. Na een bijeenkomst voor de inwoners van Hoevelaken, waarin het plan werd gepresenteerd, bleek dat dit initiatief naast enthousiaste reacties ook een groot aantal vragen opriep bij de samenleving. Met name de omwonenden en ondernemers in het centrum maakten zich zorgen over gevolgen van nog meer verdichting op het Manifestatieterrein voor onder meer parkeren, verkeer en (geluids)overlast. Over het vervolg van dit initiatief, in relatie tot een visie voor het centrum van Hoevelaken zijn daarna tussen de initiatiefnemers, andere stakeholders in het centrum en de gemeente gesprekken gevoerd. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat het beter is te streven naar een visie voor het gehele centrum van Hoevelaken.Om alle belanghebbenden te betrekken bij het vormen van een visie, is nu dus de Visiegroep Centrum Hoevelaken ontstaan.

De Visiegroep Centrum Hoevelaken gaat in een aantal bijeenkomsten een visie opstellen met hierin opgenomen dat het centrum functioneel, infrastructureel en ruimtelijk een duidelijke kwaliteitsimpuls krijgt. Bureau SAB is als stedenbouwkundige betrokken. Voorzitter van de Visiegroep is de heer Dick Bakhuizen uit Hoevelaken en vanuit de gemeente Nijkerk begeleidt Erik Praas het proces. Het streven is, om net voor zomer een concept te hebben uitgewerkt. Houdt voor het vervolg van het proces deze website in de gaten.

Vragen of ideeën aanmelden?

Als u initiatieven of ideeën heeft die niet mogen ontbreken bij de visievorming, meldt u deze dan bij de heer Erik Praas, e.praas@nijkerk.eu of via telefoonnummer 14 033. Ook wanneer u nog vragen heeft is hij uw contactpersoon.