Op dinsdag 23 juli verzorgt Rien Donkersloot het derde orgelconcert van deze zomer in de Grote Kerk van Nijkerk. Het programma bestaat uit verzoeknummers die liefhebbers van tevoren hebben ingediend. Er komt geliefde muziek op de lessenaar van Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Cor Kint, Franz Liszt en Feike Asma. Bovendien speelt Donkersloot twee improvisaties.

Matthias van Bloemendaal

Donkersloot opent het concert met een werk van Dietrich Buxtehude (1637-1707): het Preludium in D (BuxWV 139). Het is een virtuoos en feestelijk stuk in de stijl van de Noord-Duitse barok. Daarna komt een improvisatie waarvan het onderwerp nog een verrassing is. Op de lijst met verzoeknummers stonden Psalm 146, Psalm 80 en ‘Geef vrede Heer, geef vrede’ als improvisatieonderwerpen.

Wat volgt is een blok met drie werken van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Allereerst het koraalwerk Schmücke dich, o liebe Seele (BWV 654) uit de Leipziger Choräle. Het avondmaalslied dat aan de basis van deze koraalbewerking staat, roept de gelovige op om tot het Licht te komen. Hierna is het tijd voor één van Bachs bekendste fuga’s: de Fuga Gigue in G dur (BWV 577). Een feest om te horen! Vervolgens klinkt de bekende koraalbewerking Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 645). Dit lied is gebaseerd op de gelijkenis tussen de wijze en de dwaze maagden uit Mattheüs 25. Ook doet de tekst denken aan Hooglied, waarin de liefde tussen bruidegom en bruid (nieuwtestamentisch Christus en de kerk) tot uitdrukking komt.

Hierna is het tijd voor muziek van Nederlandse bodem. Donkersloot speelt de Fantasie over Een vaste Burg van Cor Kint (1890-1944). Deze componist was vooral actief als violist, maar schreef ook een aantal orgelwerken. Voor de eerste maten van deze fantasie lijkt Kint inspiratie gevonden te hebben bij Sonate 1 van Alexandre Guilmant. Na de onstuimige opening volgt een opgewekter thema, waarin de romantische stijl wordt doorgezet. Naarmate het stuk vordert, doet het hier en daar denken aan de beroemde bewerking van Jan Zwart, die uit dezelfde tijd stamt (1917). De fantasie eindigt met dezelfde onstuimigheid als in de opening, natuurlijk afgesloten met een stoer koraal.

Muziek van Franz Liszt (1811-1886) wordt niet vaak gespeeld op het Nijkerkse orgel dat stamt uit de periode van de barok. Toch zal deze romantische muziek (oorspronkelijk voor piano) erg mooi klinken met de zachte (fluit)registers die het orgel rijk is. Donkersloot programmeert de Consolation no. 3 in Des. Hierna komt een bekend muziekstuk uit de geliefde ‘Jan Zwart-school’: de koraalbewerking over Komt als kind’ren van het Licht van Feike Asma (1912-1984).

Donkersloot besluit het concert met een improvisatie. Wie weet is er dan nog een kans om ter plekke een verzoek door te geven.

Over de organist

Rien Donkersloot (1985) is organist van de Sint-Joriskerk te Amersfoort. Zijn eerste orgellessen ontving hij van Arie van den Berg. Vervolgens studeerde hij bij Arjen Leistra om daarna orgel te studeren aan het Rotterdams Conservatorium bij Bas de Vroome. Ook studeerde hij bij Ben van Oosten. Hij won diverse prijzen op verschillende concoursen en is actief als organist, begeleider en docent.

Van harte welkom

Het concert op 23 juli begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk. Aan de uitgang is er een collecte. Na afloop is er in ’t Gasthuus naast de kerk gelegenheid tot ontmoeting met andere bezoekers en de organist. Hierbij krijgt u een kopje koffie of thee.

Foto: Erik van Til