In november 2017 heeft de gemeente acht ontwerpverkeersbesluiten en het concept-ontheffingenbeleid ter inzage gelegd met betrekking tot diverse verkeersmaatregelen in het centrum. Inwoners en ondernemers van Nijkerk zijn vervolgens in de gelegenheid geweest een zienswijze in te dienen tegen deze besluiten. De zienswijzen zijn inmiddels gebundeld in een zienswijzenota.

Op 6 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de zienswijzenota, het ontheffingenbeleid en de acht verkeersbesluiten en in concept-definitieve vorm vastgesteld en openbaar gemaakt. De verkeersbesluiten en het ontheffingenbeleid zijn op enkele punten, naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen, aangepast.

U kunt de besluiten en het ontheffingenbeleid hieronder downloaden.