Bewoners van de Nijkerkse binnenstad gaan voor een parkeervergunning € 120 per jaar betalen voor de eerste vergunning (€ 10,00 per maand) en € 240,00 per jaar voor de tweede vergunning (€ 20,00 per maand). Deze vergunning geeft de bezitter ervan de mogelijkheid om op alle openbare parkeerplaatsen voor vergunninghouders in de binnenstad te parkeren. Dat is het compromis dat is gesloten met enkele klankbordgroepen. De klankbordgroepen wilden een lager tarief en de gemeente Nijkerk een hoger tarief. Het bedrag van 120 euro per jaar is niet kostendekkend. Het voorstel is om het bovenstaande tarief in fasen te verhogen in de komende vijf jaar.  

Over de mogelijkheden van de parkeergarage de Oosterpoort gaat de gemeente de komende tijd in gesprek met de nieuwe eigenaar (Van den Tweel). Daarnaast is in het voorstel meegenomen de begrenzing van het centrumgebied en de begrenzing van de schil rondom het centrum. Voor dit gebied rond het centrum blijft het tarief € 35,00 per jaar. Een tweede vergunning kost daar € 100,00.  De voorgestelde schil moet nog definitief worden vastgesteld. In het voorstel zijn nog diverse kleinere wijzigingen in het parkeerbeleid opgenomen. Het college denkt hiermee een compleet kader voor parkeren in de totale gemeente Nijkerk te kunnen vaststellen. Een kader wat recht doet aan de belangen van inwoners, ondernemers en bezoekers en in lijn is met de uitgangspunten van de visie Aantrekkelijk Nijkerk.

Het parkeerbeleid en de daarbij behorende tarieven zal behandeld gaan worden tijdens de vergadering van de gemeenteraad in oktober. De voorgenomen voorstellen over de begrenzing (centrum en schil rondom het centrum) zal, nadat er een inspraakprocedure heeft plaatsgevonden, definitief worden voorgesteld.

Kees van den Heuvel