De overheid gaat verplichtingen stellen aan sportaanbieders die een veilig sportklimaat moeten garanderen. Een veilige sportcultuur moet gewaarborgd worden door onder meer gedragsregels op te stellen, een vertrouwenscontactpersoon aan te stellen en een verklaring omtrent gedrag (VOG) te vragen. Dit en meer staat uitgewerkt in het nieuwe Sportakkoord II dat minister Conny Helder op 14 december op hoofdlijnen heeft gesloten voor de periode 2023-2026. In de periode januari-mei 2023 wordt dit verder uitgewerkt. Een rondje langs de velden in Nijkerk leert clubs hier verschillend mee omgaan.

Voetbalvereniging Sparta Nijkerk heeft 1600 leden – waarvan 1100 spelende leden – en is daarmee de grootste sportclub van Nijkerk. Jan Evers is vijf jaar voorzitter en stelt dat de club al bezig voor zijn aantreden al bezig was met een veilig sportklimaat. „Wij hebben tussen de 300 en 400 vrijwilligers en de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vragen wij voor alle vrijwilligers en betaalde functionarissen. Dat is al ingevoerd voordat ik voorzitter werd. Ook hebben wij een vertrouwenspersoon, Auke Zoodsma, aangewezen.”

Volgens Evers wordt Zoodsma als vertrouwenspersoon wel wel enkele keren per jaar benaderd. Zijn werkgebied is breder dan wanneer er alleen iets speelt tussen de club en een lid. ,,Het gaat ook weleens om jeugd die onderling wat onenigheid heeft. Hij wordt dan door ouders benaderd om te bemiddelen. We hanteren als club een aantal gedragsregels, waarbij het reglement van het NOC*NSF van toepassing is. Hier wordt ook door bestuursleden op gemonitord. Coördinatoren en trainers aan de prestatiekant hebben ook een overeenkomst waar die verplichtingen in staan. Bij excessen en als er dingen niet goed gaan, wordt er ingegrepen. Belangrijk uitgangspunt is dat iedereen met plezier moet kunnen sporten of ander dingen moet kunnen doen op de vereniging. De vertrouwenspersoon hoeft niet altijd terugkoppeling te geven en mij is ook niet bekend wat daar tegenin druist.”

Lees de rest van het artikel op Stadnijkerk.nl