De kantine van het Nijkerkse gemeentehuis zat dinsdagavond 14 mei helemaal vol tijdens een informatieavond over de komst van dertig tot veertig statushouders die tijdelijk worden opvangen in de dependance naast het gemeentehuis van Nijkerk. Op 23 mei nemen daar de eerste statushouders hun intrek, nadat de dependance helemaal is verbouwd. Ondanks de garantie van 24 uur begeleiding waren er veel vragen over het voorkomen van overlast, met name in de nachtelijke uren. De woordvoerders die de omwonenden te woord stonden, zeiden de overlast niet te verwachten. En mocht het toch nodig zijn, dan wordt het beleid bijgeschaafd. De statushouders verblijven nu nog in het hotel Ampt van Nijkerk, maar die verblijfskosten moet de gemeente Nijkerk nu voor eigen rekening nemen en dat wordt te duur. Vandaar dat is gekozen voor verhuizing naar de dependance. De bewoners legden voor of de statushouders wel genoegen gaan nemen met huisvesting in de dependance. De statushouders zijn immers de luxe van het hotel gewend. Die overgang zal heus meevallen, aldus een woordvoerder. Een ‘snelkookpaneffect’ wordt niet verwacht. De statushouders hebben volgens hem in de dependance straks zelfs meer privacy dan nu in het hotel. De wanden zijn extra geisoleerd en geluidsdicht.  Het verblijf geldt tot minimaal twee jaar. De statushouders kunnen er verblijven totdat voor hen definitieve woonruimte is gevonden. Verder komt er een begeleid wonen project voor negen jonge statushouders van 16-18 jaar in het gebouw aan de Holkerstraat 43-45 in Nijkerk. Deze alleenstaande jongeren hebben begeleiding en zorg nodig om straks op eigen benen te kunnen staan als ze volwassen zijn. Verder moet de gemeente Nijkerk ook nog een oplossing vinden voor 278 asielzoekers die middels de spreidingswet aan de gemeente Nijkerk zijn toebedeeld. Over het vinden van voldoende huisvesting voor deze groep mensen volgt binnenkort een participatietraject en kunnen inwoners van de gemeente Nijkerk meepraten. Foto Kees van den Heuvel