Het college heeft het Bestemmingsplan binnenstad laten aanpassen en vraagt de gemeenteraad dit vast te stellen. “Het oude plan stamt uit 1999. De hoogste tijd om het plan te actualiseren. Het bestemmingsplan geeft onder andere aan waar in de binnenstad van Nijkerk mag worden gebouwd en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn”, geeft wethouder Wim Oosterwijk aan. Als de gemeenteraad op 18 oktober het bestemmingsplan vaststelt, gaat het nieuwe bestemmingsplan begin januari 2019 in. 

Plan aangepast na reacties op het ontwerp 

In het ontwerp van het bestemmingsplan is voorgesteld enkele straten te behouden voor winkels en horeca. In deze straten is wonen op de begane grond niet toegestaan. In enkele aanloopstraten in de binnenstad geeft het nieuwe bestemmingsplan wel ruimte om op de begane grond te wonen. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft begin 2018 ter inzage gelegen. Er zijn in totaal 69 reacties op dit ontwerp binnengekomen. Het ontwerpplan is vervolgens op een aantal punten aangepast. 

Hoe ziet het vervolg eruit?

Op maandag 10 september kunnen de mensen die een zienswijze hebben ingediend inspreken tijdens de commissievergadering. De raad zal het plan verder behandelen in de commissievergadering van donderdag 4 oktober. Als de raad het bestemmingsplan dan een week later vaststelt, zal het opnieuw ter inzage worden gelegd. Dit gebeurt op de gebruikelijke wijze op de Gemeentepagina in de Stad Nijkerk en in de Staatscourant. Ook is het plan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Iedereen die een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend, ontvangt een brief. In de brief geeft de gemeente aan hoe zij met de ingediende reactie rekening heeft gehouden. Het bestemmingsplan zal naar verwachting begin januari 2019 ingaan. Vanaf dat moment zullen alle aanvragen voor een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) worden getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan.

Gebied rond het Kerkplein

Het gebied rond het Kerkplein (voormalige Jumbo) maakt deel uit van dit plan. Voor dit deel van de binnenstad moet het college eerst verplicht een uitwerkingsplan opstellen, voordat er een omgevingsvergunning voor bouwen kan worden afgegeven. Dit uitwerkingsplan komt eerst weer ter inzage te liggen voordat de gemeente het vaststelt.