Het Corlaer college heeft op 3 juli ouders en verzorgers van leerlingen per brief gemeld dat de school een USB stick is kwijtgeraakt met daarop CITO gegevens van VMBO leerlingen in het 2e en 3e leerjaar. De data zou zonder specifieke instructie niet of nauwelijks leesbaar zijn, zo meldt de school. De school zegt dat de USB stick waarschijnlijk in een PC zat die vervangen en vernietigd zou zijn. Omdat hier geen zekerheid over is, heeft de school besloten het incident aan de ouders te melden.

De vermiste informatie is tot op heden nog nergens opgedoken, zo geeft afdelingsleider Vincent van Polen aan. De school meldt verder dat maatregelen genomen zijn om herhaling te voorkomen. Welke maatregelen dat zijn meldt de school niet. Voor datalekken -zoals vermissing van een USB stick met persoonsgegevens- geldt een meldingsverplichting aan de autoriteit persoonsgegevens. Of de school melding gedaan heeft aan de autoriteit, vermeldt de brief niet.

Bron: A1 Media Groep