Op donderdag 3 november zou de tweede editie van Beursvloer Nijkerk plaatsvinden in de Rabobank. Het organiserend comité heeft echter geconstateerd dat het organiseren van een tweede editie in 2016 niet nodig is. Er is nu de Nijkerkse Uitdaging die de behoefte vervult. Er zijn momenteel weinig hulpvragen van het maatschappelijk veld, zodat er slechts een paar aanmeldingen voor de editie op 3 november waren. Ondanks de inzet van het comité is er onvoldoende enthousiasme om van Beursvloer Nijkerk een succes te kunnen maken. Er is dan ook besloten de komende editie niet door te laten gaan. Als maatschappelijke organisaties toch op zoek zijn naar kennis, professionele hulp, menskracht en materialen dan kunnen zij terecht bij de Nijkerkse Uitdaging.

Tijdens een maatschappelijke beursvloer worden maatschappelijke behoeften verhandeld: vraag en aanbod in de meest brede zin. Bedrijven, verenigingen, stichtingen, scholen, maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties ontmoeten elkaar in een informele en dynamische sfeer. Doel van een beursvloer is om matches tot stand te brengen. Vrijwilligers- of maatschappelijke organisaties vragen niet om geld maar om kennis, toegang tot netwerken, producten, materiaal, faciliteiten en creativiteit. Men kan ook vragen om handjes om het één en ander voor elkaar te krijgen. Uiteraard stellen zij hier iets tegenover want een tegenprestatie is altijd verplicht. Bedrijven hoeven hun financiële middelen niet aan te spreken maar maken juist gebruik van andere mogelijkheden om iets voor hun directe samenleving te betekenen. Er wordt gehandeld met gesloten beurs.