Het politieteam in basisteam Veluwe Vallei Noord, waartoe de gemeente Nijkerk behoort, wordt uitgebreid met twee extra wijkagenten, die zich specifiek richten op de aanpak van digitale criminaliteit, ook wel cybercrime genoemd. Het is de bedoeling dat aanpak van digitale criminaliteit bij alle agenten een belangrijke rol krijgt. Dat meldt de nieuwe politiechef van dit basisteam, Melchior Esser. Deze twee nieuwe agenten brengen dusdanige specialistische kennis over aanpak van digitale criminaliteit mee, dat de politie op dat vlak een flinke stap kan zetten, stelt Esser. ,,Ze zullen veel werk oppakken, maar daarnaast ook de andere agenten coachen die nog iets minder kaas hebben gegeten van deze materie.’