Op dinsdag 6 maart 2018 is er weer ‘Jeugdgemeenteraad’ voor en door leerlingen van  basisscholen uit de gemeente Nijkerk. “In dit project ervaren de leerlingen van groep 8 hoe de lokale democratie werkt en dat vindt onze raad belangrijk”, aldus Aline Verhoef-Franken, griffier van de gemeenteraad.

Gastles van een raadslid

Dit jaar doen twaalf basisscholen mee aan de Jeugdgemeenteraad. De leerkrachten hebben met de kinderen over het thema gewerkt en raadsleden verzorgden afgelopen weken gastlessen op de scholen om over het werk van de gemeenteraad te vertellen.

De opdracht van dit jaar sluit aan bij het thema verkiezingen. De leerlingen kregen de vraag om zich voor te stellen dat hun groep een politieke partij zou zijn, speciaal voor kinderen in de gemeente Nijkerk. Wat zou dan het belangrijkste punt in het verkiezingsprogramma zijn? Dus: “Wat willen jullie doen voor kinderen in de gemeente Nijkerk?”

Presentatie plannen

Alle deelnemende scholen zullen hun plan op 6 maart presenteren in een marktkraampje in het stadhuis. Overdag komen de leerlingen naar het stadhuis voor een rondleiding door het stadhuis en het geven van punten aan de plannen en presentaties. Er is ook een vakjury die de plannen beoordeelt.

In de middag bereiden de 24 leerlingen die namens de scholen in de Jeugdgemeenteraad plaatsnemen, zich voor op de vergadering. Vanaf 19.00 uur vergadert de Jeugdgemeenteraad. Net als bij de echte gemeenteraad, is de vergadering via de website van de gemeente Nijkerk vanuit huis te volgen. Alle plannen worden dan kort gepresenteerd. Daarna wordt bekend gemaakt welke vijf plannen de meeste punten hebben gekregen van de leerlingen en de vakjury. Over deze vijf plannen praten de Jeugdgemeenteraadsleden verder voordat zij een besluit nemen. Want zij beslissen welk plan uitgevoerd mag worden binnen het budget van vijfduizend euro.