‘We love the kermis’ en ‘Niet bouwen op het voetbalveldje’ (of iets van die strekking). Dat zijn twee comments die ik me herinner uit de chat bij de digitale bijeenkomst over de toekomst van de wijk Paasbos, deelsessie ‘voorzieningen’. Hoewel de gepresenteerde gebiedsvisie over mijn eigen woonomgeving gaat, betrap ik mezelf erop dat ik vooral nieuwsgierig ben naar hoe de plannen vallen bij mijn wijkgenoten. Wie slaat waar op aan? Hoe goed vinden we echt dat er geluisterd is? Het kan aan het type bijeenkomst liggen, maar ik geloof dat ik het achterste van de digitale tongen nog niet gezien heb. 

Een beetje (bittere?) nasmaak voor omwonenden van de Wulfshoeve en Bizetlaan misschien, omdat die deelgebieden in de visie ineens op één hoop gekomen zijn met het centrum van de wijk, terwijl ten tijde van het Paasbosfestival niet duidelijk was dat die dag ook dáárover ging. En laat dat festival nu net steeds als ‘bewijs’ worden aangedragen voor het luisteren naar betrokkenen. ,,We halen de Efteling niet naar Nijkerk, maar de meeste andere ideeën die tijdens het Paasbosfestival zijn opgehaald hebben hun beslag gekregen in de gebiedsvisie”, luidde de introductie. Klinkt als: we hebben naar u geluisterd. Toch?

Even terug naar de commentaren waar ik mee begon. Dat inwoners van de wijk Paasbos – zullen we ze Paasbazen noemen? – van de kermis houden, wil niet zeggen dat de hele visie de prullenbak in kan omdat dit jaarlijkse evenement naar een nader te zoeken plek in de binnenstad verhuist. Maar dat er geschoven gaat worden met bebouwing in de wijk kan nog wel eens een dingetje worden. Te meer omdat er gesproken wordt over bouwblokken van twee, drie of zelfs vier lagen.

Ik kan me voorstellen dat je niet direct staat te springen over zo’n ‘kloek’ gebouw tegenover je als je nu redelijk weids wegkijkt. Dat is – zelfs als je je complete verlanglijstje terugziet in het totaalplan – best even slikken. Aan de andere kant ontkom je niet aan een herschikking van bebouwing als je de huidige voorzieningen voor sport en winkelen overeind wilt houden terwijl de nieuwe gebouwd worden. Als de gebiedsvisie zijn beslag krijgt in concrete plannen, levert dat de komende jaren een hoop gedoe op. Dat is niet erg, zolang we willen zien wat er overblijft als het stof eenmaal neerdaalt (vanuit het perspectief voor de hele wijk).

Klakkeloos meegaan in zo’n visie is natuurlijk nooit een goed idee, maar wij Paasbazen slagen er vast in positief-kritisch mee te bewegen in de plannen voor onze wijk.

Nelleke den Besten – De Stad Nijkerk