Zeven weken onderweg en ruim €37.000 op de teller! Ongelofelijk dat onze actie “Over the Rainbow for Maud” in zo’n korte tijd zoveel heeft opgebracht. Met heel veel steun uit heel het land. Iedereen die zich zo inzet om acties op touw te zetten om het benodigde geld in te zamelen voor onze kleine Maud. Waar we heel erg dankbaar voor zijn. Afgelopen weken zijn voor ons gezin erg intens en indrukwekkend geweest. Het altijd drukke leven met de voor ons 24/7 zorg, de bijna dagelijkse bezoeken aan het WKZ om aankomende operatie voor te bereiden én dan nu de inzamelingsactie die ernaast loopt, zorgt ervoor dat de achtbaan in de zesde versnelling terecht is gekomen. Dat schrijven Liesbeth en Marcel Kas uit Nijkerkerveen in een bericht aan onze redactie.

Er is enorm veel tijd gaan zitten in het uitwerken van ideeën, interviews geven aan de media en het runnen van de socials waarin iedereen ons verhaal kan volgen. Buiten dat om zijn wij ook bijzonder actief geweest om alles achter de schermen goed te regelen.

Voordat wij 5 augustus jongstleden naar buiten zijn gekomen met ons verhaal stond voor ons één ding op de eerste plaats; openheid, eerlijkheid en transparantie omdat het om bizar veel geld gaat wat wij ons heel goed realiseren! Vandaar ook de keuze voor een openbaar platform waarbij iedereen de tussenstand kan volgen.

STICHTING

Er zijn overleggen geweest met boekhouder, accountants, juristen, notarissen, andere stichtingen en belastingadviseurs. Zo hebben wij goed alles kunnen uitzoeken om om te kunnen schakelen naar een stichting. Dit om nog meer waarborg te creëeren in de financiële gang van zaken, ook voor het geval er meer geld zou worden opgehaald dan nodig is voor de aangepaste rolstoelbus zodat ook dit geld volledig ten behoeve van Maud terecht zal gaan komen. Tevens hebben wij ook zeer zeker de wens om in de toekomst andere gezinnen te gaan helpen vanuit de stichting.

PLATFORM STEUNACTIE

We merken dat veel mensen de tussenstand volgen. Wat zij hoogstwaarschijnlijk niet weten is dat het platform steunactie.nl een aanzienlijk bedrag rekent voor o.a. transactiekosten en een percentage voor de gebruikerskosten. Als wij inloggen op het platform zien wij de werkelijke tussenstand. Deze is dus lager dan dat openbaar gezien kan worden. Wij houden voortdurend de inhoudingen in de gaten. Er wordt voor ons voortdurend door de eerder genoemde externe partijen in de gaten gehouden met hoeveel we belastingtechnisch nadien rekening moeten houden.

AANVRAAG GEMEENTE NIJKERK

Tevens hebben wij opnieuw een spoedverzoek ingediend bij de Gemeente Nijkerk (WMO) om ons bij te staan in de zorg voor Maud. Diverse gesprekken zijn daardoor gevoerd. Zo hebben wij ook alles in én om ons huis laten zien aan verbouwingen/aanpassingen die wij zelf gerealiseerd en bekostigd hebben. Van totale openheid in de financiële administratie tot aan bewijsstukken die aantonen waarin wij als ouders zijnde overal hebben aangeklopt bij fondsen, instanties en verzekering en deze aantonen dat alles steeds wederom wordt afgewezen. Navraag bij het WKZ, Hoogstraat Revalidatiecentrum en het auto-aanpassingsbedrijf hebben duidelijkheid verschaft dat het geen luxe betreft maar pure noodzaak!

DANKBAAR

Via dit officiële persbericht willen wij iedereen vanuit “Over the Rainbow for Maud” laten weten dat wij totaal onverwachts fantastisch nieuws te melden hebben!! De Gemeente Nijkerk heeft besloten om ons alsnog te gaan bijstaan in de kosten die nodig zijn voor de aanpassingen van de rolstoelbus!! We zijn de Gemeente Nijkerk enorm dankbaar voor de bijdrage die wij mogen ontvangen voor het realiseren van de benodigde aanpassingen!!

NIEUWE TUSSENSTAND

Met deze nieuwe ontwikkeling komt het benodigde totaalbedrag voor de bus wel ineens héél dichtbij! Na de inhoudingen vanuit het platform staat momenteel de teller op €33.000,-!! Met de bijdrage van de Gemeente Nijkerk opgeteld is er nog een ruime €4000,- nodig. Onwerkelijk en nog niet te bevatten dat we ineens zo dichtbij zijn!!

AANKOMENDE WEKEN

Deze week wordt Maud weer opgenomen voor de volgende operatie. Een wekenlange opname in het WKZ Utrecht zal deze keer na de zware ingreep nodig zijn. Het autobedrijf zal alles gaan opstarten om met het ombouwen/aanpassen van de bus te kunnen beginnen. We hopen dat de bus klaar staat, als ze volgens de verwachtingen, half november naar huis mag!! We hebben het volste vertrouwen dat het gaat lukken met de laatste ruime €4000,- gezien de liefdevolle steun die we nog steeds elke dag krijgen van iedereen. Wij willen nogmaals iedereen vanuit ons hart enorm bedanken!! Een ieder die zijn/haar bijdrage heeft geleverd om voor ons de aangepaste rolstoelbus te realiseren “Wanneer opgeven geen optie is én we met volle angst vooruit blijven gaan!!” -Over the Rainbow for Maud!!

Doneren kan via deze link.